Je poker tegenstander lezen

Poker is eigenlijk een vorm van psychologische oorlogsvoering. De beste spelers, zijn de spelers die hun tegenstanders perfect weten te lezen. Natuurlijk is het belangrijk om een goede strategie toe te passen, maar uiteindelijk speelt psychologie een nog veel grotere rol. Maar hoe kan je psychologie voor je laten werken en hoe herken je of tegenstanders bluffen?

De verhalen die je vertelt

Bij poker gaat het vaak om het verhaal dat je overbrengt. Je wilt dat je tegenstanders bepaalde acties uitvoeren:

  • Je callen of zelfs raisen wanneer je de beste hand hebt
  • Folden wanneer je een slechte hand hebt en bluft

Om je tegenstanders zo ver te krijgen, moet je ze overtuigen van je verhaal. Hoe je goed kunt bluffen lees je in dit artikel. Wanneer je perfect wilt inspelen op je tegenstanders, kan het helpen om te letten om hun fysieke gedragingen. Op die manier kan je het verhaal dat je vertelt afstemmen op de hand van de tegenstander.

pokertegenstander lezen

Wat zijn tells?

Veel poker spelers hebben zogenaamde tells. Dit zijn signalen waaruit je kunt opmaken of een tegenstander bluft of juist erg sterke handen heeft. Sommige tells worden per ongeluk door een tegenstander uitgezonden. Wanneer je dit doorhebt, kan je hiervan profiteren.

Goede spelers kunnen dit echter exploiteren. Ze vertonen dan expres meerdere keren een simpel te herkennen tell. Hiermee kunnen ze je vervolgens misleiden. Wanneer je bijvoorbeeld denkt dat een bepaalde tell op bluffen duidt, dan ga je waarschijnlijk meer geld inzetten. De tegenstander kan hiervan profteren door de tell plotseling te gebruiken bij een erg sterke hand.

Blijf daarom erg waakzaam en ga nooit alleen van de tells uit!

Welke soorten tells zijn er

  • Onrustige tells: vaak onbewuste veranderingen in lichaamstaal
  • Acteren: het bewust aanpassen van de lichaamstaal
  • Oogcontact: waar focust de speler zich op?

Onrustige tells bij poker

Trillende handen

Trillende handen kan je op verschillende manieren lezen. Je kan bijvoorbeeld denken dat iemand nerveus is en dat daardoor zijn handen meer trillen. Dit is echter zeldzaam: wanneer mensen bluffen bewegen ze juist vaak minder.

Wanneer een speler plotseling trilt bij het inzetten dan duidt dit in ieder geval op het vrijkomen van veel energie. Dit gebeurt vaak wanneer een speler een erg goede hand heeft gemaakt en daarmee de pot bijna zeker wint.

Let echter wel op de context. Sommige spelers zijn in het algemeen nerveus en trillen bijna de hele tijd. Dit is geen tell meer maar meer een algemene persoonlijkheidstrek. Let daarom echt op het plotseling trillen van de handen.

Wanneer je dit herkent, is het verstandig om alleen te callen wanneer je er zeker van bent dat je een sterke hand hebt. De kans is immers aanwezig dat je tegenstander een erg goede hand heeft gemaakt.

Veel bewegen

Wanneer iemand niet kan stilzitten, dan duidt dit vaak op nerveusheid. De speler is in dit geval vaak niet zo zeker van zichzelf. Dit zal dan ook eerder gebeuren wanneer de speler flink heeft lopen bluffen.

Je kan dit testen door je hand naar je chips te bewegen. Wanneer de beweging (bijvoorbeeld trommelen of wiebelen) plotseling stopt, dan maak je de andere speler waarschijnlijk niet blij met je zet. In dit geval kan je best meegaan. Wanneer het doorgaat kan je misschien beter folden,

Ademhaling

Ook de ademhaling kan het spanningsniveau van een speler laten zien. Wanneer een speler sneller ademhaalt, heeft hij vaak goede kaarten. Een goede combinatie leidt tot enthousiasme wat zich laat zien door een sterkere en snellere ademhaling.

Iemand die bluft zal eerder zijn ademhaling onder controle proberen te houden. Je ziet dan vaak een kalmere, gecontroleerde ademhaling.

Acteren van andere spelers

Schouders ophalen

Het ophalen van de schouders, diep zuchten of geïrriteerd callen zijn allemaal vormen van acteerspel. De meeste poker spelers spelen om te winnen. Je kan er dan ook vanuit gaan dat de speler dit met een doel doet.

Wanneer een speler expres zwakte laat zien dan betekent dit doorgaans dat hij een sterke hand heeft. In dit geval kan je beter alleen meegaan wanneer je zelf ook een sterke hand hebt.

Nadruk leggen

Wanneer een speler een zwakke hand heeft en aan het bluffen is, dan kan hij extra nadruk leggen op een bet. Het doel is in dit geval het wegjagen van de andere spelers om de pot te winnen. Door de chips met extra kracht of agressie neer te leggen probeert de tegenstander te intimideren.

Dit is natuurlijk niet nodig wanneer de speler er zeker van is dat hij de beste hand heeft. Wanneer een speler erg veel nadruk ligt op zijn inzet, dan kan je eerder callen met een goede hand.

Duur naar kaarten kijken

Spelers weten dat ze bekeken kunnen worden wanneer ze naar hun kaarten kijken. Wanneer je slechte kaarten hebt, wil je dat de andere tegenstanders denken dat je goede kaarten hebt. Wanneer een speler langer dan gemiddeld naar zijn kaarten kijkt, is de kans dan ook aanwezig dat ze vrij slecht zijn.

Te vroeg betten

Speel je met tegenstanders die het spel begrijpen? Beweegt hun hand zich al tijdens jouw beurt naar de chips? Dan probeert de tegenstander je waarschijnlijk te intimideren en wil hij niet dat je meer geld inzet. Dit betekent echter dat de kaarten van de tegenstander waarschijnlijk niet al te goed zijn. Dit is dus juist een moment om te betten!

Oogcontact

Blik naar de chips

Het is verstandig om niet direct je eigen kaarten te bekijken. Door naar de reactie van de andere spelers te kijken wanneer ze hun kaarten bekijken, kan je bepalen of de kaarten goed of slecht zijn.

Spelers die een goede hand hebben kijken vaak direct na de kaarten even naar hun chips. Vervolgens kijken ze snel weer weg om niet te geïnteresseerd te lijken. Spelers die later weinig geïnteresseerd lijken proberen je te laten denken dat ze slechte kaarten hebben. Ze hebben dan juist waarschijnlijk een goede kaart!

Aanstaren.. of juist niet

Een tegenstander die je lang aanstaart, probeert je te intimideren. Hij zoekt de confrontatie op. Dit betekent vaak juist dat de tegenstander niet wilt dat je geld inzet.

Wanneer de tegenstander juist veel wegkijkt en oogcontact uit de weggaat, wil hij je uit de tent lokken. In dit geval moet je juist oppassen. De tegenstander heeft waarschijnlijk een goede kaartencombinatie.

Hoe ga je goed met tells om?

Bedenk dat tells slechts één van de vele factoren zijn die je kunt toepassen om een goede pokerspeler te worden. Tells zijn niet volledig betrouwbaar en doordat de tegenstander kan acteren kan je ook op het verkeerde been worden gezet.

Je kan vaak niet alle spelers aan tafel tegelijk in de gaten houden. Probeer je daarom op  één tegenstander te richten wanneer je tells probeert te lezen. Houd je observaties in je hoofd bij en controleer of je verwachtingen overeenkomen met de werkelijkheid.