Welke starthanden speel je bij poker?

Bij poker zijn er ontzettend veel startcombinaties maken: 169 miljoen om precies te zijn. Veel van deze startcombinaties zijn gelijk aan elkaar qua kansen, denk bijvoorbeeld aan A K en ♣A en ♣K. Toch blijven er 169 mogelijke combinaties over waarbij je zeker niet elke starthand wilt spelen. Maar welke starthanden speel je nu wel?

5 categorieën starthanden

Bij poker bestaan er uiteindelijk slechts vijf categorieën starthanden. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in suited en unsuited kaarten. Suited kaarten zijn kaarten van dezelfde soort. Denk hierbij bijvoorbeeld aan twee schoppen. Een voorbeeld van suited kaarten zijn A K en een voorbeeld van unsuited kaarten zijn A ♣K.

Ook wordt er onderscheid gemaakt in kaarten die elkaar opvolgen en kaarten die elkaar niet opvolgen. Kaarten die elkaar opvolgen zijn bijvoorbeeld 9 ♣10 terwijl kaarten die elkaar niet opvolgen 8 en ♣10 zijn. Kaarten die elkaar opvolgen worden ook wel connected genoemd en kaarten die elkaar niet opvolgen gapped.

Uiteindelijk komen starthanden neer op de volgende categorieën:

 • Paren
 • Connected kaarten die unsuited zijn
 • Connected kaarten die suited zijn
 • Gapped kaarten die unsuited zijn
 • Gapped kaarten die suited zijn

Met welke startkaarten is de kans op een straat groter?

Connected combinaties zijn over het algemeen beter dan vergelijkbare gapped combinaties. Een 9 en ♣10 heeft bijvoorbeeld meer potentie dan een 6 en een ♣10 voor het vormen van een straat. Wanneer de kaarten dicht bij elkaar liggen, zijn er immers meer kaarten die kunnen bijdragen aan het vormen van een straat.

Laten we dit toelichten aan de hand van een voorbeeld. Met een 9 en een 10 kan je de volgende straten maken:

 • 5,6,7,8,9
 • 6,7,8,9,10
 • 7,8,9,10,J
 • 8,9,10,J,Q
 • 9,10,J,Q,K
 • 10,J,Q,K,A

Met een 6 en een 10 kan je alleen deze straat maken: 6,7,8,9,10. De kans op een straat is met deze combinatie dus een factor 6 lager.

Interval aan de uiteinden

De kans op een straat is overigens niet in alle gevallen hoger wanneer de kaarten dicht bij elkaar liggen. Eén stapje van de grens met de combinatie vrouw en koning kan je op drie manieren een straat maken. Hetzelfde geldt voor de combinatie 3 en 2.

 • 10, J, Q, K, A
 • 9, 10, J, Q, K
 • 8, 9, 10, J, Q

Nog een stapje verder met J en Q en 3 en 4 kan je vier straten maken.

 • 10, J, Q, K, A
 • 9, 10, J, Q, K
 • 8, 9, 10, J, Q
 • 7, 8, 9, 10, J

Zoals je ziet heb je verder van de randen een hogere kans op een straat. Met een aas kan je op meerdere manieren een straat maken. Een aas kan immers zowel als de hoogste en laagste kaart worden gebruikt. Dit zijn dus beide geldige straten:

 • A, 2 ,3 ,4 ,5
 • 10, J, Q, K, A

Gapped combinaties en straten

Ook bij gapped kaartcombinaties kunnen we dit onderscheid maken. Wanneer kaarten dichter bij elkaar liggen zijn ze over het algemeen waardevoller dan wanneer ze verder bij elkaar vandaan liggen. Met een 7 en een ♣10 is de kans op een straat groter dan met een 6 en een ♣10. In het eerste geval kan je met een 8 en een 9 in combinatie met een boer of 6 een straat maken, terwijl je in het laatste geval alleen een straat kunt maken met een 7,8 en een 9.

Samengevat: kansen op een straat

 • De kans op een straat is groter wanneer kaarten dichter bij elkaar liggen.
 • De kans op een straat is groter wanneer de kaarten verder van de rand af liggen.

Kaarten van dezelfde soort

Voor een flush maakt het niet uit of de kaarten dichtbij elkaar liggen of niet. Je hebt alleen vijf kaarten nodig van dezelfde soort. Of het nu om 6 en A gaat of K en A maakt voor de flush niet uit. Toch is de laatste hand een stuk sterker. Hiervoor zijn meerdere redenen:

 • Met de aas en de koning heb je een grotere kans op een straat
 • Met een paar heb je een hogere kicker
Tip: de kicker is de hoogste kaart naast de handcombinatie die je kan maken.

Wanneer een andere speler een aas heeft, heb je een grotere kans om te verliezen met een 6 als kicker. De 6 is immers een vrij zwakke kicker die door veel andere kaarten wordt verslagen. Bij de combinatie met de aas en koning heb je bij elk paar ook de hoogst mogelijke kicker.

Positie en starthanden

Welke starthanden je speelt, kan erg afhangen van de positie in het spel. Bij poker kan je de volgende posities onderscheiden:

 • Vroege positie: de eerste vier spelers (inclusief de small en big blind)
 • Midden positie: de middelste spelers
 • Late positie: de button of dealer en de speler daarvoor

Hoe vroeger je in het spel zit, hoe minder informatie je nog hebt over wat de andere spelers gaan doen. Je hebt in een latere positie dan ook een sterk voordeel. In de latere positie kan je dan ook betere handen spelen dan in de vroegere positie. In ons artikel over positie bij poker leer je alles over het belang van je positie.

Welke starthanden kan je spelen?

Hieronder volgt een overzicht van starthanden die je kan spelen in die positie. Dit blijft echter een advies en betekent zeker niet dat je het elke keer moet doen. Of het interessant is om een starthand te spelen hangt bijvoorbeeld af van het aantal spelers dat nog in het spel zit en de gemaakte bets.

Welke handen speel je in vroege positie?

In vroege positie kan je alle paren van zeven en hoger spelen. Daarnaast kan je ook de volgende combinaties spelen:

Suited of van dezelfde soort

 • A + H, Q, J of 10
 • H + Q, J, 10
 • Q + J, 10
 • 10, 9

Unsuited of niet van dezelfde soort

 • A + H, Q, J, 10
 • H + Q, J

Welke handen speel je in middenpositie?

Naast de combinaties die je speelt in vroege positie kan je nu ook de paren vijven en zessen spelen. Daarnaast kan je de volgende beginhanden spelen:

Suited of van dezelfde soort

 • A + 9,8,7,6
 • H + 9
 • Q + 9,8
 • J + 8
 • 10 + 8
 • 9 + 8

Unsuited of niet van dezelfde soort

 • H + 10
 • Q + J,10
 • J + 10

Welke handen speel je in late positie

Naast de combinaties die je speelt in middenpositie kan je nu ook paren vieren, drieën en tweeën spelen.

Suited of van dezelfde soort

 • A + 5,4,3,2
 • K + 8,7,6,5,4,3,2
 • J + 7
 • 10 + 7
 • 9 + 7,8
 • 8 + 7,6
 • 7 + 6,5
 • 6 + 5
 • 5 + 4

Unsuited of niet van dezelfde soort

 • K + 9
 • Q + 9
 • J + 9,8
 • 10 + 9,8
 • 9 + 8,7
 • 8 + 7

Welke starthanden moet je ook echt spelen?

Veel van deze zwakke handen zal je alsnog moeten volden zodra de flop komt. Een 9 unsuited met een 7 is bijvoorbeeld erg zwak, zeker wanneer er hoge kaarten zoals een aas en een koning opkomen. Wanneer dit gebeurt, is het enige verstandige dat je kan doen bij een bet folden.

Met zwakke handen in een late positie ga je dan ook alleen maar mee als dit (bijna) gratis kan. Wanneer dit niet het geval is, is folden vaak de beste optie.

De beste poker speler, is een poker speler die een groot deel van zijn handen fold. Een slechte poker speler, is de speler die gelooft dat je met elke hand wel kunt winnen. Op de korte termijn is dit wellicht waar. Wat ook waar is, is dat het je slechts een gokker maakt.