Pokercombinaties of pokerhanden: alle mogelijkheden bekeken!

Bij poker bepaalt de handwaarde of kaartencombinatie welke speler wint. Dit geldt overigens alleen wanneer er nog meerdere spelers over zijn aan het einde. Wanneer iedereen fold win je de pot, ongeacht je handcombinatie.

Hoe worden kaarten gecombineerd

Bij zowel Texas Hold’en als Seven-Card Stud wint de hoogste kaartcombinatie. Beide spellen worden met zeven kaarten gespeeld. Het is echter de combinatie van de vijf hoogste kaarten die bepaalt wie er heeft gewonnen. De overige twee kaarten spelen dus geen rol van betekenis.

Bij deze vormen van poker wordt er gebruik gemaakt van een normaal kaartenspel. Er zijn dus 52 kaarten bestaande uit ruiten, harten, schoppen en klaver.

Een speciale regel bestaat er voor de aas. De aas mag bij een straat namelijk zowel gebruikt worden als laagste en als hoogste kaart. Dit kan dus zowel 10-J-V-K-A zijn als A-2-3-4-5.

De handcombinaties bij poker

Bij poker bestaan er verschillende combinaties. We hebben eerst alle combinaties kort beschreven. We beginnen met de zwakste en gaan door naar de sterkste. Wil je in detail de regels rondom de handcombinatie lezen? Klik er dan op voor alle details en uitzonderingen!

 • Lage hand: dit is alleen relevant bij sommige vormen van poker.
 • High card: de hoogste kaart verslaat de speler met een lagere kaart.
 • Paar: twee dezelfde kaarten, bijvoorbeeld twee azen.
 • Twee paar: twee paren, bijvoorbeeld twee azen en koningen.
 • Three of a kind: drie dezelfde kaarten, bijvoorbeeld drie azen.
 • Straat: een oplopende combinatie van kaarten, bijvoorbeeld 2,3,4,5,6
 • Flush: vijf kaarten van dezelfde soort, bijvoorbeeld vijf schoppen.
 • Full house: een paar en een three of a kind gecombineerd.
 • Four-of-a-kind: vier dezelfde kaarten, bijvoorbeeld vier azen.
 • Straight flush: een straat die bestaat uit dezelfde soorten kaarten.
 • Royal straight flush: een straight flush met een aas erin.

Lage hand

De lage hand is alleen relevant bij vormen van poker waarbij er met een split pot wordt gespeeld. Voorbeelden hiervan zijn Omaha/8 en Seven-Stud/8. Bij de laagste hand wint de combinatie met de laagste score.

Voor het bepalen van de laagste hand kijk je naar de combinatie van de vijf laagste kaarten die je kan maken. Er mag hierbij niet gebruik gemaakt worden van dubbele kaarten. Paren tellen dus niet dubbel mee. De volgende hand zou dan ook niet als lage hand worden gezien: ♠A ♠A ♠2 ♠2 ♠5

Het maakt niet uit of de combinatie ook een flush of straat vormt. De laagste combinatie van kaarten wint. Hierbij moeten de vijf kaarten doorgaans een handwaarde van 8 of lager hebben. Hieronder zie je enkele voorbeelden. Ze eerste combinatie is het laagst, daarna de tweede en daarna de derde:

 • ♠A ♠2 ♠3 ♠4 ♠5
 • ♣A ♣3 ♠4 ♠5 ♠6
 • ♣3 ♣4 ♠5 ♠6 ♠8

Geen paar of high card

Wanneer geen enkele speler minimaal een paar heeft, bepaalt de hoogste kaart wie de pot wint. Wanneer beide spelers erg lage kaarten hebben en de vijf kaarten in het midden een hogere waarden hebben, is er sprake van gelijkspel. In het volgende voorbeeld wint de eerste speler van de tweede speler.

 • ♣3 ♣4 ♠6 ♠8 ♠A
 • ♣3 ♣4 ♠6 ♠8 ♠J

De aas is immers meer waard dan de boer. Het kan ook gebeuren dat beide spelers dezelfde hoge kaart hebben. In dat geval wordt er gekeken naar de tweede hoogste kaart en zo verder.

 • 8 ♣9 ♠10 ♠J ♠A
 • ♣2 ♣9 ♠10 ♠J ♠A

Eén paar of pair

Een paar bestaat uit twee dezelfde kaarten. Een hoger paar, verslaat een lager paar. Bij een gelijk paar wordt de winnaar bepaald door de hoogste kaart naast het paar.

 • ♣A ♣A
 • ♠10 ♠10

Een paar azen wint in dit voorbeeld. Maar stel dat de paren gelijk zijn, dan wint de speler die de hoogste kaart heeft:

 • 8 ♣9 ♠10 ♣A ♠A
 • ♣2 ♣9 ♠10 A A

In dit geval dus speler één. Zijn de drie hoogste kaarten gelijk naast het paar dat de spelers hebben? Dan is er sprake van een gelijkspel en delen de spelers de pot. Dit kan gebeuren wanneer de kaarten in het midden allemaal hoger zijn dan de kaarten in handen van de spelers.

 • ♣8 ♣10 ♠Q H A
 • Speler A: ♠A ♣2
 • Speler B: 3

In dit geval is er sprake van gelijkspel. De hoogste combinatie naast het paar zijn voor beide spelers de heer, vrouw en 10.

Twee paar of two pair

Bij twee paar heeft elke speller twee paren en een bijkaart. De speler met het hoogte paar winst de hand.

 • ♣3 ♣4 ♠4 AA
 • ♣2 ♣6 ♠6 J ♠J

In dit geval winst de bovenste speler, aangezien het paar azen het paar boeren verslaat. Wanneer het hoogste paar gelijk is, bepaalt het hoogste tweede paar wie er wint.

 • ♣3 ♣4 ♠4 A ♠A
 • ♣2 ♣66 A ♣A

In dit geval wint de tweede speler aangezien een paar zessen hoger is dan een paar vieren. Wanneer beide spelers gelijke paren hebben, winst de speler met de hoogste vijfde kaart.

 • 3 6 6 A ♠A
 • ♣2 ♣6 ♠6 A ♣A

Speler één zou in dit geval de pot winnen. In het zeldzame geval dat de laatste kaart ook gelijk is, delen de spelers de pot. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de vijfde kaart op tafel hoger is dan de kaart die beide spelers in hun handen hebben.

Three-of-a-kind

De three-of-a-kind is een handcombinatie waarbij een speler drie dezelfde kaarten heeft. Dit wordt ook wel trips of een set genoemd. Drie negens is dan bijvoorbeeld een set van negens. Wanneer meerdere spelers een three of a kind hebben, wint de speler met de hoogste three of a kind. In het onderste voorbeeld is dit de eerste speler:

 • ♣3 ♣4 ♣A A A
 • ♣2 ♣6 ♣J J ♠J

Straat of straight

Een straat of straight is een serie van opvolgende kaarten. Wanneer er meer dan één straat is, wint de speler met de hoogste kaart.

 • 10JVHA
 • ♣9 10 ♠J ♣V ♣H

De eerste speler wint in dit geval, aangezien de straat uit hogere kaarten bestaat. De aas is immers hoger dan de heer.

De aas heeft binnen de straat een speciale status. Deze kan namelijk zowel na de heer als voor de 2 gebruikt worden in een straat. Dit maakt de kaart extra krachtig.

 • A ♣2 ♣3 4 ♠5
 • ♣10 J ♠Q H ♣A

Flush

Een flush bestaat uit vijf kaarten van dezelfde soort. Het kan niet ook een straat zijn, wanneer dit het geval is spreken we van een straight flush. Wanneer twee spelers een flush hebben, bepaalt de hoogste kaart wie de pot wint. In het zeldzame geval dat er een volledige flush op tafel ligt, wint één speler alleen de pot wanneer de kaart in de hand hoger is dan die op tafel.

 • ♣3 ♣4 ♣10 ♣K ♣A
 • ♣3 ♣4 ♣10 ♣J ♣Q

In het bovenste geval wint de eerste speler, aangezien deze een hogere flush heeft. De aas is immers hoger dan de vrouw van de tweede speler.

Full house

Een full house is een combinatie met een three of een kind (drie dezelfde kaarten) en een paar (twee dezelfde kaarten). Wanneer twee spelers een full house hebben, wint de speler met de hoogste three of a kind. In het onderstaande voorbeeld wint de eerste speler dus:

 • 3 3 3 ♣K ♠K
 • ♣2 2 2 ♣A ♠A

Four-of-a-kind

De four-of-a-kind wordt ook wel de carré genoemd en bestaat uit vier dezelfde kaarten. Wanneer twee spelers een four-of-a-kind scoren, bepalen de vier hoogste kaarten welke speler de pot wint. Hieronder wint de eerste speler dus:

 • 3 3 33 ♠K
 • ♣2 2 2 ♠2 ♠A

Straight flush

Een straight flush bestaat uit vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. Wanneer twee spelers een straight flush hebben, winst de speler met de hoogste kaart. In het onderstaande voorbeeld is dit de tweede speler.

 • 78910 ♣J
 • ♣8 ♣9 ♣10 ♣J ♣Q

Royal straight flush

De royal straight flush is de meest waardevolle hand in poker. Wanneer je deze hand hebt, kan je in ieder geval niet meer verliezen. De royal straight flush is hetzelfde als een straight flush. Het voornaamste verschil is dat de hoogste kaart een aas moet zijn. De vier mogelijkheden zijn:

 • 10 J Q K A
 • 10 J Q K A
 • ♠10 ♠J ♠Q ♠K ♠A
 • ♣10 ♣J ♣Q ♣K ♣A

Wat zijn de kansen op deze combinaties?

Elke pokerhand heeft een bepaalde waarschijnlijkheid. Wat zijn de kansen wanneer we alle mogelijke kaartencombinaties nemen om uit te komen op elke combinatie? We hebben de percentages afgerond.

 • High card: 50%. (0,95:1)
 • Paar: 42%. (1,37:1)
 • Twee paar: 4,75%. (21:1)
 • Three of a kind: 2,11% (46,3:1)
 • Straat: 0,4% (254:1)
 • Flush: 0,2% (508:1)
 • Full house: 0,14% (693:1)
 • Four-of-a-kind: 0,024% (4.165:1)
 • Straight flush: 0,00139% (72.192:1)
 • Royal straight flush: 0,000154% (649.740:1)